Alamet'in Gözü - Meta LoL

League Of Legends Alamet’in Gözü

Alamet’in Gözü

Toplam Fiyatı: 0

Birleştirme Fiyatı: (0)

ÖZEL Pasif – Hiçlik Yansıması: Alamet’in Gözü’nü taşıyan şampiyon Güçlendirilmiş Dönüş büyüsü kazanır.

ÖZEL Aktif: 1 saniye boyunca yoğunlaşarak Alamet’in Gözü’nü kırar ve rakip kuleleri kuşatması için Vadi’nin Alameti’ni çağırır.

Alamet’in Gözü 240 saniye içinde kullanılmazsa Hiçlik’te kaybolur.

Alamet’in Gözü Detayları