Antik Dönüştürücü - Meta LoL
Koruyucu Katalizör

League Of Legends Antik Dönüştürücü

Antik Dönüştürücü

Toplam Fiyatı: 1100

Birleştirme Fiyatı: (350)

+225 Can
+300 Mana

ÖZEL Pasif – Antik Dönüşüm: Şampiyonlardan alınan hasarın %15’ine eşdeğer mana kazandırır.

Yetenek kullanımı başına en fazla 15 olacak şekilde, harcanan Mana miktarının %20 kadarına eşdeğer Can yeniler.

(Aç/Kapa özellikli büyüler için saniyede en fazla 15)

Maliyet Analizi :

225 Can = 599 Altın
300 Mana = 420 Altın
Toplam Değer = 1.019 Altın
Eşyanın Fiyatı = 1.100 Altın

Pasifi olmaksızın maliyetini karşılamakta ve ekstradan 81 Altın kâr sağlamaktadır.

Verim: %93 + Pasif