Cehennem Maskesi - Meta LoL

League Of Legends Cehennem Maskesi

Cehennem Maskesi

Toplam Fiyatı: 3000

Birleştirme Fiyatı: (1180)

+350 Can
+300 Mana
+55 Büyü Direnci
Bekleme Süresinde %10 Azalma

ÖZEL Pasif – Antik Dönüşüm: Şampiyonlardan alınan hasarın %15 kadarını mana olarak kazandırır. Yetenek kullanımı başına en fazla 25 olacak şekilde, harcanan mana miktarının %20 kadarına eşdeğer can yeniler.
ÖZEL Hare: Yakındaki rakip şampiyonlar %15 fazla büyü hasarı alır.

Maliyet Analizi :

Toplam Değer = ?? Altın
Eşyanın Fiyatı = ?? Altın

Cehennem Asası…

Verim: ?? + Pasif

Detaylar :

  • Cehennem Maskesi pasifi 325 menzil içindeki üniteleri etkilediği için yakın dövüş yetenek gücü şampiyonları tarafından kullanılması önerilir.
  • Zhonya’nın Kumsaati kullanıldığında da hare etkisini sürdürmektedir.