Çivili Zırh - Meta LoL
Çivili Zırh

League Of Legends Çivili Zırh

Çivili Zırh

Toplam Fiyatı: 2350

Birleştirme Fiyatı: (1250)

+100 Zırh

ÖZEL Pasif: Normal saldırılara maruz kalındığında Ek Zırh değerinin %25 kadarı artı. Alınan hasarın %15 kadarı, Büyü Hasarı olarak saldırgana geri yansıtılır.

(Ek Zırh, Eşyalar, Avantajlar, Rünler ve Kabiliyetlerden gelen Zırh.)
(Yansıyan hasar, Zırh tarafından azaltılmadan önceki hasar değerine bağlı olarak hesaplanır.)

Maliyet Analizi :

100 Zırh = 2.000 Altın
Toplam Değer = 2.000 Altın
Eşyanın Fiyatı = 2.350 Altın

Çivilizırh’ın maliyetini karşılayabilmesi için pasifi 350 Altın değerinde olması gerekmektedir.

Verim: %85,11 + Pasif

Detaylar :

  • Vuruş etkili bir çok yetenek ve eşya pasifinin vermiş olduğu fiziksel hasar Çivilizırh ile geri döndürülebilir.
  • Geri verilen hasar büyü hasarı olduğu için büyü direnci ile düşürülebilir yada büyü nufuzu ile arttırılabilir. (Sahip olunan büyü nüfuzu rakibin büyü direncinden fazla ise hasar ekstra artmaz.)
  • Oyundaki en çok Zırh veren eşyadır.
  • Çivilizırh‘ın verdiği büyü hasarı büyü etkisi yaratmaz, can emmeden faydalanamaz.