Dağın Sureti - Meta LoL
Dağın Sureti

League Of Legends Dağın Sureti

Dağın Sureti

Toplam Fiyatı: 2200

Birleştirme Fiyatı: (550)

+450 Can
+%100 Taban Can Yenilenmesi
Bekleme Süresinde %10 Azalma
10 saniyede bir +2 Altın

ÖZEL Pasif – Savaş Ganimeti: Normal yakın dövüş saldırıları, Canı 320+(20x Seviye) değerinin altında olan minyonları infaz eder. Bir minyon katletmek, sahibini ve en yakındaki takım arkadaşını 50 Can değeri kadar iyileştirir ve katletme Altını kazandırır. Bu etkilerin gerçekleşmesi için yakında bir takım arkadaşı bulunması gerekir. Her 30 saniyede bir tekrar yüklenir. Azami 4 yük.
ÖZEL Aktif: 4 saniye boyunca sana ve hedef takım arkadaşına, sahip olduğun azami can değerinin %10 kadarı koruma sağlayan birer kalkan verir. 4 saniyenin sonunda kalkanlar infilak ederek yakındaki rakipleri 2 saniyeliğine %40 yavaşlatır (60 saniye bekleme süresi).

1 adet Altın Veren eşyayla sınırlıdır

Maliyet Analizi :

450 Can = 1.197 Altın
%100 Taban Can Yenilenmesi = 300 Altın
Bekleme Süresinde %10 Azalma = 300 Altın
Toplam Değer = 1.797 Altın
Eşyanın Fiyatı = 2.200 Altın

Dağın sureti maliyetini karşılayabilmesi için pasifinin 403 Altın değerinde olması gerekmektedir.

Verim: %81,68 + Pasif + Aktif

Detaylar :

  • Dağın suretine şahip olan şampiyon aktifini kendi üzerinde de kullanabilir.
  • Yakın Dövüşçü destek şampiyonları tarafından alınması tavsiye edilir.
  • Menzilli şampiyonlar savaş ganimeti pasifinden faydalanamazlar ancak kendi yetenek veyahut otomatik saldırıları ile minyon katlettiklerinde de dost şampiyona altını ve iyileştirmeyi kazandırırlar.(Yük olması şartı ile)
  • Savaş Ganimeti pasifinden faydalanabilmek için otomatik saldırı yapılması zorunlu değildir. Yetenekle katledilen minyonlar da iyileştirme ve altın kazandırımını sağlayabilirler. (Yük olması şartı ile)