Dağın Sureti - Meta LoL
Dağın Sureti

League Of Legends Dağın Sureti

Dağın Sureti

Toplam Fiyatı: 2200

Birleştirme Fiyatı: (550)

+450 Can
+%100 Taban Can Yenilenmesi
Bekleme Süresinde %10 Azalma
10 saniyede bir +2 Altın

ÖZEL Pasif – Savaş Ganimeti: Normal yakın dövüş saldırıları, Canı 320+(20x Seviye) değerinin altında olan minyonları infaz eder. Bir minyon katletmek, sahibini ve en yakındaki takım arkadaşını 50+(%2 eksik can miktarı) Can değeri kadar iyileştirir ve katletme Altını kazandırır. Bu etkilerin gerçekleşmesi için yakında bir takım arkadaşı bulunması gerekir. Her 30 saniyede bir tekrar yüklenir. Azami 4 yük.
ÖZEL Aktif: 4 saniye boyunca sana ve hedef takım arkadaşına, sahip olduğun azami can değerinin %10 kadarı koruma sağlayan birer kalkan verir. 4 saniyenin sonunda kalkanlar infilak ederek yakındaki rakipleri 2 saniyeliğine %40 yavaşlatır (60 saniye bekleme süresi).

1 adet Altın Veren eşyayla sınırlıdır

Maliyet Analizi :

450 Can = 1.197 Altın
%100 Taban Can Yenilenmesi = 300 Altın
Bekleme Süresinde %10 Azalma = 300 Altın
Toplam Değer = 1.797 Altın
Eşyanın Fiyatı = 2.200 Altın

Dağın sureti maliyetini karşılayabilmesi için pasifinin 403 Altın değerinde olması gerekmektedir.

Verim: %81,68 + Pasif + Aktif

Detaylar :

  • Dağın suretine şahip olan şampiyon aktifini kendi üzerinde de kullanabilir.
  • Yakın Dövüşçü destek şampiyonları tarafından alınması tavsiye edilir.
  • Menzilli şampiyonlar savaş ganimeti pasifinden faydalanamazlar ancak kendi yetenek veyahut otomatik saldırıları ile minyon katlettiklerinde de dost şampiyona altını ve iyileştirmeyi kazandırırlar.(Yük olması şartı ile)
  • Savaş Ganimeti pasifinden faydalanabilmek için otomatik saldırı yapılması zorunlu değildir. Yetenekle katledilen minyonlar da iyileştirme ve altın kazandırımını sağlayabilirler. (Yük olması şartı ile)