Ekinoksun Gözü - Meta LoL
Ekinoksun Gözü

League Of Legends Ekinoksun Gözü

Ekinoksun Gözü

Toplam Fiyatı: 2300

Birleştirme Fiyatı: (650)

+500 Can
+%200 Taban Can Yenilenmesi
%10 Bekleme Süresinde Azalma
Her 10 saniyede bir +2 Altın

ÖZEL Pasif – Savaş Ganimeti: Normal yakın dövüş saldırıları 320+(20x Seviye) Canın altındaki minyonları infaz eder. Bir minyon katledildiğinde, sahibi ve en yakındaki takım arkadaşı 50(+%2 eksik can miktarının kadarı) Can yeniler ve katletme altını kazanır. Bu etkiler, yakında bir takım arkadaşının bulunmasını gerektirir. 20 saniyede bir yenilenir. Azami 4 yük.
ÖZEL Aktif – Totem Koyma: Bir yük tüketerek yerleştirdiği Görünmez Totem, civar alanı 150 saniyeliğine ortaya çıkarır. En fazla 4 yük tutar ve dükkân ziyaret edildiğinde yeniden dolar.

1 adet Altın Veren eşyayla sınırlıdır.

(Bir oyuncu haritaya bir seferde sadece 3 Görünmez Totem yerleştirebilir. Aynı adı taşıyan ÖZEL Pasifler birikmez.)

Maliyet Analizi :

500 Can = 1.330 Altın
%200 Taban Can Yenilemesi = 600 Altın
Toplam değer = 1.930 Altın
Eşyanın Fiyatı = 2.200 Altın

Ekinoksun Gözü maliyetini karşılayabilmesi için pasifinin ve aktifinin 370 Altın değerinde olması gerekmektedir.

Verim: %87,82 + Pasif + Aktif