Haşmetli Hydra - Meta LoL
Haşmetli Hydra

League Of Legends Haşmetli Hydra

Haşmetli Hydra

Toplam Fiyatı: 3600

Birleştirme Fiyatı: (750)

+450 Can
+50 Saldırı Gücü
+%100 Taban Can Yenilenmesi

ÖZEL Pasif – Biçiş: Temel saldırılar 5 + azami can değerinin %1 kadarını ilave fiziksel hasar olarak hedefe; 40 + azami can değerinin %2.5 kadarını da koni biçiminde bir alanda isabet alan diğer rakiplere fiziksel hasar olarak verir.
ÖZEL Aktif – Hilal: Bir sonraki saldırında, bütün hedeflerin aldığı Biçiş hasarı, fiziksel hasar olarak 40 + azami can değerinin %10 kadarına çıkar ve koni şeklindeki etki alanı büyür (20 saniye bekleme süresi).

(Aynı adı taşıyan Özel Pasifler birleşmez.)

Maliyet Analizi :

450 Can = 1.197 Altın
50 Saldırı Gücü = 1.750 Altın
%100 Taban Can Yenilenmesi  = 300 Altın
Toplam Değer = 3.247 Altın
Eşyanın Fiyatı = 3.600 Altın

Haşmetli Hydra maliyetini karşılayabilmesi için aktifinin ve pasifinin 248 Altın değerinde olması gerekmektedir.

Verim: %90,19 + Pasif + Aktif

Detaylar : 

  • Eşya oyuna 5.16 Yaması ile eklenmiştir.
  • Vahşi Hydra’nın benzeri bir eşyadır.
  • Minyon dalgası temizlemekle yükümlü, Can değeri yüksek, saldırı gücü şampiyonları tarafından kullanılması önerilir.