Hextech Altıpatlar - Meta LoL
Hextech Altıpatlar

League Of Legends Hextech Altıpatlar

Hextech Altıpatlar

Toplam Fiyatı: 1050

Birleştirme Fiyatı: (180)

+40 Yetenek Gücü

ÖZEL Pasif – Büyülü Atış: Rakip şampiyonlardan birine normal saldırı gerçekleştirildiğinde, hedef çarpılarak 50 ila 125 ilave büyü hasarı alır (diğer Hextech eşyalarıyla paylaşılan 40 saniye bekleme süresi).

Büyülü Atış’ın bekleme süresi, eşyaların aktiflerinin bekleme süresindeki azalma miktarına bağlı olarak azalır.

(Hasar, seviyeye bağlı olarak artar. Hextech etkileri, başka eşyaların büyü etkilerini tetikleyebilir.)

Maliyet Analizi :

40 Yetenek Gücü = 870 Altın
Toplam Değer = 870 Altın
Eşyanın Fiyatı = 1.050 Altın

Verim: %82.86 + Pasif