Hextech Roketkemer-01 - Meta LoL

League Of Legends Hextech Roketkemer-01

Hextech Roketkemer-01

Toplam Fiyatı: 2500

Birleştirme Fiyatı: (650)

+300 Can
+60 Yetenek Gücü
Bekleme Süresinde %10 Azalma

ÖZEL Aktif – Yakan Ok: İleri atılarak her yöne 75 ila 150 (Yetenek Gücü değerinin +%25 kadarı) büyü hasarı veren ateş okları savurmanı sağlar (diğer Hextech eşyalarıyla paylaşılan 40 saniye bekleme süresi).

Birden fazla okun isabet ettiği şampiyon ve canavarlar, her ilave oktan %10 hasar alır.

(Bu atılmayla yüzey şekillerinin üzerinden geçilemez.)

Maliyet Analizi :

300 Can = 798 Altın
60 Yetenek Gücü = 1.305 Altın
Bekleme Süresinde %10 Azalma = 300 Altın
Toplam Değer = 2.403 Altın
Eşyanın Fiyatı = 2.500 Altın

Hextech Roketkemer-01 maliyetini karşılayabilmesi için pasifinin 97 Altın kazandırması gerekmektedir

Verim: 96.12 + Aktif