Hiçlik Değneği - Meta LoL
Hiçlik Değneği

League Of Legends Hiçlik Değneği

Hiçlik Değneği

Toplam Fiyatı: 2650

Birleştirme Fiyatı: (1365)

+80 Yetenek Gücü

ÖZEL Pasif: +%40 Büyü Nüfuzu

Maliyet Analizi : 

80 Yetenek Gücü = 1.740 Altın
%35 Büyü Nüfuzu = 910 Altın
Toplam Değer = 2.650 Altın
Eşyanın Fiyatı = 2.650 Altın

Hiçlik Değneği maliyetini %100 oranında karşılamaktadır. Maliyet analizi hesaplamasında Yüzdesel Büyü Nüfuzu değeri için temel eşya kabul edilmektedir.

Verim: %100

Detaylar :

  • Yıkıcı Darbeler kabiliyeti ile birleştiği zaman %41 yerine %38,9 büyü nüfuzu kazandırır. (Yüzde bazlı büyü nüfuzu şu şekilde hesaplanır: Önce Hiçlik Değneğinin uyguladığı büyü nüfuzundan geriye kalan büyü direnci hesaplanır: [100-(100×35/100)]=65 Sonra, kalan değer üzerinden Yakıcı Darbeler’in yok saydığı değer çıkarılır: [65-(65×6/100)]=61,1. Çıkan son değer Yıkıcı Darbeler ve Hiçlik Değneğine aynı anda sahip olan bir şampiyonunun rakibinin büyü direncinin ne kadarını göreceğidir. Yani 100-61,1=38,9luk bir yüzde ile büyü nüfuzuna sahipsiniz demektir. )
  • Yetenek Gücü Taşıyıcıları tarafından satın alınması tavsiye edilir.