Keşiftaşı - Meta LoL
Keşiftaşı

League Of Legends Keşiftaşı

Keşiftaşı

Toplam Fiyatı: 800

Birleştirme Fiyatı: (400)

+150 Can

ÖZEL Aktif – Totem Koyma: Bir yük harcayarak yerleştirdiği Görünmez Totem, civar bölgeyi 150 saniyeliğine ortaya çıkarır. En fazla 3 yük tutar ve dükkân her ziyaret edildiğinde dolar.

(Bir oyuncu haritaya bir kerede en fazla 3 Görünmez Totem yerleştirebilir. Aynı adı taşıyan Özel Pasifler birikmez.)

Maliyet Analizi :

150 Can = 400 Altın
Görünmez Totem = 75 Altın
Toplam Değer = 475 Altın
Eşyanın Fiyatı = 800 Altın

Keşiftaşının pasifinden gelen her totem maliyetinin %9,4’ünü karşılamaktadır. Maliyetin tam karşılanması için en az 6 totem yerleştirilmesi gerekir. (Sonrasında yerleştirilen her totem eşyayı kâra geçmenizi sağlar)

Verim: %59,38 + Totem