Muramana - Meta LoL
Muramana

League Of Legends Muramana

Muramana

Toplam Fiyatı: 2400

Birleştirme Fiyatı: (2400)

+25 Saldırı Gücü
+1000 Mana

ÖZEL Pasif – Haşmet: Azami Mana değerinin %2’sine eşdeğer miktarda ilave Saldırı Gücü verir. Harcanan Mana miktarının %15 kadarını geri kazandırır.

ÖZEL Pasif – Şok: Şampiyonlara yönelik tek hedefli büyüler ve saldırılar (isabet halinde), mevcut Mana miktarının %3’ünü kullanarak bu miktarın iki katı kadar ilave fiziksel hasar verir.

Bu etki sadece azami Mana miktarının %20’sinden fazla Mana bulunduğunda devreye girer.

Maliyet Analizi :

25 Saldırı Gücü = 875 Altın
1000 Mana = 1.400 Altın
Toplam Değer = 2.275 Altın
Eşyanın Fiyatı = 2.400 Altın

Muramana maliyetini karşılayabilmesi için pasifinin 125 Altın kazandırması gerekmektedir.

Verim: %94,79 + Pasifler

Detaylar :

  • Muramana, mana ihtiyacı fazla olan Saldırı Gücü şampiyonları tarafından kullanılması önerilir. (Jayce, Ezreal)
  • Muramana, sahip olunan her 50 mana 1 Saldırı Gücü kazandırır.
  • Bir Manaveren‘i Muramana‘ya çevirdikten sonra bir başka Manaveren‘i Muramana‘ya çevirebilmek için yük biriktirmeye başlayabilirsiniz.
  • Aktifi açıkken ve tam manadayken yapacağınız ilk saldırı +60 saldırı gücü değerindedir ve 30 manaya mal olur. (Saldırı gücü kazanımı sadece eşyanın verdiği mana değeri üzerinden hesaplanmıştır.)
  • Manasızşampiyonlar Manaveren‘e yük biriktirerek Muramana’ya çevirebilirler ancak aktifinden ve manadan saldırı gücü kazandıran pasifinden faydalanamazlar.
  • Mahvolmuş Kralın Kılıcı‘nın aktifi Muramana‘nın pasifi ile birlikte çalışır.
  • Muramana‘nın aktifinden gelen hasar can çalma ve can emmeden faydalanamaz.