Negatron Pelerini - Meta LoL
Negatron Pelerini

League Of Legends Negatron Pelerini

Negatron Pelerini

Toplam Fiyatı: 720

Birleştirme Fiyatı: (270)

+40 Büyü Direnci

Maliyet Analizi :

40 Büyü Direnci = 720 Altın
Toplam Değer = 720 Altın
Eşyanın Fiyatı = 720 Altın

Negatron Pelerini maliyetini %100 oranında karşılamaktadır

Verim: %100