Pırıltı - Meta LoL
Pırıltı

League Of Legends Pırıltı

Pırıltı

Toplam Fiyatı: 1050

Birleştirme Fiyatı: (700)

+250 Mana
Bekleme Süresinde %10 Azalma

ÖZEL Pasif – Büyülükılıç: Bir yetenek kullandıktan sonraki ilk normal saldırı, isabet halinde taban Saldırı Gücünün %100 kadarına eşdeğer ilave fiziksel hasar verir (1.5 sn. bekleme süresi).

Maliyet Analizi :

250 Mana = 350 Altın
%10 Bekleme Süresinde Azalma = 267 Altın
Toplam Değer = 617 Altın
Eşyanın Fiyatı = 1.050 Altın

Pırıltının maliyetini karşılayabilmesi için pasifinin 433 Altın değerinde olması gerekmektedir.

Verim: %58,76 + Pasif

Detaylar :

  • Pırıltının pasif hasarı şampiyonun toplam Saldırı Gücü değil Taban Saldırı Gücünden etkilenir. Bu sebeple Taban Saldırı Gücü yüksek olan şampiyonlar(Cho’gath, Mega Gnar, Skarner) bu eşyadan daha fazla fayda sağlar.
  • Bir yada birden fazla yeteneğinde vuruş etkisi gösterebilen şampiyonlar tarafından tercih edilebilir. (Ezreal, Gangplank)
  • Pırıltı’dan yapılan Üçlü Kuvvet, Buzdoğan Eldiven ve Lich Boğanda aynı adı taşıyan pasiflere sahip olduklarından Büyülü Kılıç etkileri birleşmez.
  • Otomatik saldırı yapmadan önce birden fazla yetenek kullanımı Büyülü Kılıç pasifinin birikmesini sağlamaz.
  • Kritik hasar hesaplanışı Büyülü Kılıçetkisinin sağladığı hasardan önce yapılır. Yani Büyülü Kılıç hasarı kritleyemez.
  • Büyülü Kılıçetkisi can çalmadan faydalanabilir ancak can emmeden faydalanamaz.
  • Büyülü Kılıç‘ın bekleme süresi kullanıldıktan sonra başlar; pasife sahip olunduktan sonra değil.
  • Büyülü Kılıç pasifinden en fazla yararlanabilen şampiyon Mega Gnar‘dır. (139 Taban Saldırı Gücü sayesinde.)