Seraph'ın Şefkati - Meta LoL
Seraph'ın Şefkati

League Of Legends Seraph’ın Şefkati

Seraph’ın Şefkati

Toplam Fiyatı: 3100

Birleştirme Fiyatı: (3100)

+80 Yetenek Gücü
+1000 Mana

ÖZEL Pasif – Haşmet: Azami Mana değerinin %3 kadarına eşdeğer Yetenek Gücü verir. Harcanan Mana miktarının %25 kadarını geri kazandırır.

ÖZEL Aktif – Mana Kalkanı: Mevcut Mana değerinin %20 kadarını kullanarak 3 saniyeliğine 150 artı kullanılan Mana miktarı kadar hasar emen bir kalkan verir (120 saniye bekleme süresi).

Maliyet Analizi :

80 Yetenek Gücü = 1.740 Altın
1000 Mana = 1.400 Altın
Toplam Değer = 3.140 Altın
Eşyanın Fiyatı = 3.100 Altın

Seraph’ın Şefkati pasifi ve aktifi olmaksızın maliyetini karşılamakta ve ekstradan 40 Altın kâr sağlamaktadır.

Verim: 101,29 + Aktif + Pasif

Detaylar :

  • Bir şampiyonun Manaveren ve Başmelek Asası‘na birlikte sahip olması durumunda önce Başmelek Asası‘nın yükleri dolar ve o Seraph’ın Şefkati‘ne dönüşür.
  • Başmelek Asası‘nın mana artışı pasifi bir başka Başmelek Asasıveya Manaveren ile birlikte yüklenmez. Bir diğer Başmelek Asası‘nın veya Manaveren‘in mana pasifinin yüklenebilmesi için Başmelek Asası‘nın Seraph’ın Şefkati‘ne dönüşmüş olması gerekir.
  • Seraph’ın Şefkati Rabadon’un Şapkası ile iyi bir sinerji sağlar.
  • Seraph’ın Şefkati‘nin mana ihtiyacı ve mana bedelleri fazla olan şampiyonlarda kullanılması tavsiye edilir.(Örneğin:Cassiopeia)
  • Sürekli yetenek kullanılması halinde Başmelek Asası‘nın Seraph’ın Şefkati‘ne dönüşmesi 6 dakika 16 saniye sürer.
  • Manasız şampiyonlar Seraph’ın Şefkati’ne sahip olabilirler ancak aktif ve pasif özelliklerinden faydalanamazlar.