Tanrıça'nın Gözyaşı - Meta LoL
Tanrıça'nın Gözyaşı

League Of Legends Tanrıça’nın Gözyaşı

Tanrıça’nın Gözyaşı

Toplam Fiyatı: 750

Birleştirme Fiyatı: (275)

+250 Mana

ÖZEL Pasif – Haşmet: Harcanan mana miktarının %15 kadarını geri kazandırır
ÖZEL Pasif – Mana Yüklenmesi: Yapılan her büyü ve mana harcaması için (her 12 saniyede 3 defaya kadar) 4 azami mana kazandırır.

En fazla 750 mana kazandırır

Maliyet Analizi :

250 Mana = 350 Altın
Toplam Değer = 350 Altın
Eşyanın Fiyatı = 750 Altın

Tanrıça’nın Gözyaşı maliyetini karşılayabilmesi için pasiflerinin 400 Altın değerinde olması gerekmektedir.

Verim: %46,67 + Pasifler