Targon Kalkanı - Meta LoL

League Of Legends Targon Kalkanı

Targon Kalkanı

Toplam Fiyatı: 850

Birleştirme Fiyatı: (350)

+175 Can
+%50 Taban Can Yenilenmesi
10 saniyede bir +2 Altın

ÖZEL Pasif – Savaş Ganimeti: Normal yakın dövüş saldırıları, Canı 200+(10x Seviye) değerinin altında olan minyonları infaz eder. Bir minyon katletmek, sahibini ve en yakındaki takım arkadaşını 40(+%2 eksik can miktarının kadarı) Can iyileştirir ve katletme Altını kazandırır.

ÖZEL Pasif: Yankesici etkisi kazandırır.

Bu etkilerin gerçekleşmesi için yakında bir takım arkadaşının bulunması gerekir. Her 30 saniyede bir tekrar yüklenir. En fazla 3 yük.

1 adet Altın Veren Eşya ile sınırlıdır.

Maliyet Analizi :

175 Can = 466 Altın
%50 Taban Can Yenilenmesi = 150 Altın
Toplam Değer = 616 Altın
Eşyanın Fiyatı = 850 Altın

Targon’un Heybeti’nin maliyetini karşılayabilmesi için pasifinden 234 Altın kazanması yada pasifin dost şampiyon iyileştirme etkisinin 234 altın değerinde olması gerekmektedir.

Verim: %72,47 + Pasifi

Detaylar :

  • Yakın Dövüşçü destek şampiyonları tarafından alınması tavsiye edilir.
  • Menzilli şampiyonlar savaş ganimeti pasifinden faydalanamazlar ancak kendi yetenek veyahut otomatik saldırıları ile minyon katlettiklerinde de dost şampiyona altını ve iyileştirmeyi kazandırırlar.(Yük olması şartı ile)
  • Savaş Ganimeti pasifinden faydalanabilmek için otomatik saldırı yapılması zorunlu değildir. Yetenekle katledilen minyonlar da iyileştirme ve altın kazandırımını sağlayabilirler. (Yük olması şartı ile)
  • Gangplank – Çakaralmaz[Q] yeteneği menzilli bir yetenek olmasına rağmen; şampiyonun yakın dövüşçü olması nedeniyle Targon’un Heybeti‘nin Savaş Ganimeti pasifinden yararlanabilir.