Targon'un Heybeti - Meta LoL
Targon'un Heybeti

League Of Legends Targon’un Heybeti

Targon’un Heybeti

Toplam Fiyatı: 850

Birleştirme Fiyatı: (350)

+175 Can
+%50 Taban Can Yenilenmesi
10 saniyede bir +2 Altın

ÖZEL Pasif – Savaş Ganimeti: Normal yakın dövüş saldırıları, Canı 200+(10x Seviye) değerinin altında olan minyonları infaz eder. Bir minyon katletmek, sahibini ve en yakındaki takım arkadaşını 40 Can iyileştirir ve katletme Altını kazandırır.

Bu etkilerin gerçekleşmesi için yakında bir takım arkadaşının bulunması gerekir. Her 30 saniyede bir tekrar yüklenir. En fazla 3 yük.

1 adet Altın Veren Eşya ile sınırlıdır.

Maliyet Analizi :

175 Can = 466 Altın
%50 Taban Can Yenilenmesi = 150 Altın
Toplam Değer = 616 Altın
Eşyanın Fiyatı = 850 Altın

Targon’un Heybeti’nin maliyetini karşılayabilmesi için pasifinden 234 Altın kazanması yada pasifin dost şampiyon iyileştirme etkisinin 234 altın değerinde olması gerekmektedir.

Verim: %72,47 + Pasifi

Detaylar :

  • Yakın Dövüşçü destek şampiyonları tarafından alınması tavsiye edilir.
  • Menzilli şampiyonlar savaş ganimeti pasifinden faydalanamazlar ancak kendi yetenek veyahut otomatik saldırıları ile minyon katlettiklerinde de dost şampiyona altını ve iyileştirmeyi kazandırırlar.(Yük olması şartı ile)
  • Savaş Ganimeti pasifinden faydalanabilmek için otomatik saldırı yapılması zorunlu değildir. Yetenekle katledilen minyonlar da iyileştirme ve altın kazandırımını sağlayabilirler. (Yük olması şartı ile)
  • Gangplank – Çakaralmaz[Q] yeteneği menzilli bir yetenek olmasına rağmen; şampiyonun yakın dövüşçü olması nedeniyle Targon’un Heybeti‘nin Savaş Ganimeti pasifinden yararlanabilir.