Yadigar Kalkan - Meta LoL

League Of Legends Yadigar Kalkan

Yadigar Kalkan

Toplam Fiyatı: 350

Birleştirme Fiyatı: (350)

+75 Can
10 saniyede bir +2 Altın

ÖZEL Pasif – Savaş Ganimeti: Normal yakın dövüş saldırıları, Canı 195+(5x Seviye) değerinin altında olan minyonları infaz eder. Bir minyon katletmek, sahibini ve en yakındaki takım arkadaşını 15(+2 eksik can miktarı kadarı) Can değeri kadar iyileştirir ve katletme Altını kazandırır.

Bu etkilerin gerçekleşmesi için yakında bir takım arkadaşının bulunması gerekir. Her 40 saniyede bir tekrar yüklenir. En fazla 2 yük.

1 adet Altın Veren Eşya ile sınırlıdır.

HEDEF: Bu eşyayı kullanarak 750 Altın kazan ve onu Targon’un Heybeti’ne geliştir.
ÖDÜL: Yedekli Kalkan – Çatışma dışında yavaşça yenilenen kalıcı bir kalkan.

Maliyet Analizi :

75 Can = 200 Altın
Toplam Değer = 200 Altın
Eşyanın Fiyatı = 350 Altın

Yadigar Kalkanı’nın maliyetini karşılayabilmesi için pasifinin 150 Altın değerinde olması yada aynı pasifin dost şampiyon iyileştirme etkisinin 150 altın değerinde olması gerekmektedir.

Verim: %57,14 + Pasif

Detaylar :

  • Yakın Dövüşçü destek şampiyonları tarafından alınması tavsiye edilir.
  • Menzilli şampiyonlar savaş ganimeti pasifinden faydalanamazlar ancak kendi yetenek veyahut otomatik saldırıları ile minyon katlettiklerinde de dost şampiyona altını ve iyileştirmeyi kazandırırlar.(Yük olması şartı ile)
  • Savaş Ganimeti pasifinden faydalanabilmek için otomatik saldırı yapılması zorunlu değildir. Yetenekle katledilen minyonlar da iyileştirme ve altın kazandırımını sağlayabilirler. (Yük olması şartı ile)
  • Gangplank – Çakaralmaz[Q] yeteneği menzilli bir yetenek olmasına rağmen; şampiyonun yakın dövüşçü olması nedeniyle Yadikar Kalkan‘nın Savaş Ganimeti pasifinden yararlanabilir.