Yakut Keşiftaşı - Meta LoL
Yakut Keşiftaşı

League Of Legends Yakut Keşiftaşı

Yakut Keşiftaşı

Toplam Fiyatı: 1600

Birleştirme Fiyatı: (400)

+500 Can

ÖZEL Pasif: Eşyaların Aktif bekleme süreleri %20 azalır.
ÖZEL Aktif – Totem Koyma: Bir yük harcayarak yerleştirdiği Görünmez Totem, civar bölgeyi 150 saniyeliğine ortaya çıkarır. En fazla 4 yük tutar ve dükkân ziyaret edildiğinde yeniden dolar.

(Bir oyuncu haritaya bir seferde sadece 3 Görünmez Totem yerleştirebilir. Aynı adı taşıyan Özel Pasif etkileri birikmez.)

Maliyet Analizi :

500 Can = 1.330 Altın
Görünmez Totem = 75 Altın
Toplam Değer = 1.405 Altın
Eşyanın Fiyatı = 1.600 Altın

Yakut Keşiftaşının pasifinden gelen her totem maliyetinin %4,16’ini karşılamaktadır. Maliyetin tam karşılanması için en az 5 totem yerleştirilmesi gerekir. (Sonrasında yerleştirilen her totem eşyayı kâra geçmenizi sağlar)

Verim: %87,81 + Totem