Zz'Rot Kapısı - Meta LoL
Zz'Rot Kapısı

League Of Legends Zz’Rot Kapısı

Zz’Rot Kapısı

Toplam Fiyatı: 2700

Birleştirme Fiyatı: (1080)

+55 Zırh
+55 Büyü Direnci
+%125 Taban Can Yenilenmesi

ÖZEL Pasif – Akıncı: Sağlam ve yıkılmış kulelerin yakınında 2 saniye içinde artarak +%20 Hareket Hızı kazandırır.
ÖZEL Aktif: Hedef konumda 150 saniyeliğine bir Hiçlik Kapısı oluşturur. Kapıdan her 4 saniyede bir adet Hiçlik Haşeresi doğar ve en yakın koridora girip ilerler. Haşereler zaman içinde ortadan kaybolur. Hiçlik Haşereleri yapılara saldırdıklarında patlar. Hiçlik Haşereleri, şampiyonları ve hiçlik hedeflerini görmezden gelir (150 sn. bekleme süresi).

Hiçlik Kapısı’ndan çıkan ilk ve sonraki her dördüncü Hiçlik Haşeresi, azami Can değerinin %15 kadarını hasar olarak kazanır.

Maliyet Analizi :

60 Zırh  = 1.200 Altın
60 Büyü Direnci = 1.080 Altın
%125 Taban Can Yenilenmesi = 375 Altın
Toplam Değer = 2.655 Altın
Eşyanın Fiyatı = 2.700 Altın

Zz’rot Kapısı’nın maliyetinin karşılaması için aktifinin ve pasifinin 45 Altın değerinde olması gerekmektedir.

Verim: %98,33 + Pasif + Aktif