Ekko AD Saldırı Gücü Build Rehberi | counter item run kabiliyet

Ekko (AD) Build Rehberi

  • Q
  • Kurmalı Kapan
  • W
  • Paralel Yakınsama
  • E
  • Zaman Sıçraması
  • R
  • Kronokırılma