Bekleme Süresi Nişanı - Meta LoL
Bekleme Süresi Nişanı

League Of Legends Bekleme Süresi Nişanı

Bekleme Süresi Nişanı

Fiyatı: 820

Etkisi: Bekleme Süresi Yüzdesi

-%0,83 bekleme süresi