Bekleme Süresinde Azalma Artışı Nişanı - Meta LoL
Bekleme Süresinde Azalma Artışı Nişanı

League Of Legends Bekleme Süresinde Azalma Artışı Nişanı

Bekleme Süresinde Azalma Artışı Nişanı

Fiyatı: 410

Etkisi: Bekleme Süresi Yüzdesi - 18. Seviye

Seviye başına -%0,09 bekleme süresi (şampiyon 18. seviyedeyken -%1,67)