Bekleme Süresinde Azalma Cevheri - Meta LoL
Bekleme Süresinde Azalma Cevheri

League Of Legends Bekleme Süresinde Azalma Cevheri

Bekleme Süresinde Azalma Cevheri

Fiyatı: 2050

Etkisi: Bekleme Süresi Yüzdesi

-%2,5 bekleme süresi