Bekleme Süresinde Azalma Mührü - Meta LoL
Bekleme Süresinde Azalma Mührü

League Of Legends Bekleme Süresinde Azalma Mührü

Bekleme Süresinde Azalma Mührü

Fiyatı: 410

Etkisi: Bekleme Süresi Yüzdesi

-%0,36 bekleme süresi