Biç Devir - Meta LoL
Biç Devir - S9 İsabet Rünü

League Of Legends Biç Devir

Biç Devir

Etkisi: Azami canı seninkinden yüksek olan şampiyonlara daha fazla hasar verirsin.