Can Yüzdesi Cevheri - Meta LoL
Can Yüzdesi Cevheri

League Of Legends Can Yüzdesi Cevheri

Can Yüzdesi Cevheri

Fiyatı: 2050

Etkisi: Azami Can Yüzdesi

+%1,5 can artışı