Deneyim Cevheri - Meta LoL
Deneyim Cevheri

League Of Legends Deneyim Cevheri

Deneyim Cevheri

Fiyatı: 2050

Etkisi: Ek Deneyim Yüzdesi

+%2 deneyim kazanımı