Hareket Hızı Cevheri - Meta LoL
Hareket Hızı Cevheri

League Of Legends Hareket Hızı Cevheri

Hareket Hızı Cevheri

Fiyatı: 2050

Etkisi: Hareket Hızı Yüzdesi

+%1,5 hareket hızı