Hortlağın Pençesi - Azim Rünü | META-LOL
Hortlağın Pençesi - S9 Azim Rünü

League Of Legends Hortlağın Pençesi

Hortlağın Pençesi

Etkisi: Her 4 saniyede, bir şampiyona yönelik sonraki saldırı ilave büyü hasarı verir, seni iyileştirir ve kalıcı olarak can değerini arttırır.

Hortlağın Pençesi – Azim Rünü Detaylı Açıklama

Çatışmada olduğun her 4 saniye, bir şampiyona yönelik bir sonraki normal saldırın:
-Azami can miktarının %4 kadarına eşdeğer ilave büyü hasarı verir.
-Seni azami can miktarının %2 kadarına eşdeğer miktarda iyileştirir.
-Can miktarını kalıcı olarak 5 arttırır.

Menzilli Şampiyonlar: Hasar, iyileştirme ve kazanılan can %40 azalır.


Rün Ağacı: Azim | Dizi: Anahtar Rün