İsabet Cevheri - Meta LoL
İsabet Cevheri

League Of Legends İsabet Cevheri

İsabet Cevheri

Fiyatı: 2050

Etkisi: Zırh Deşme / Büyü Nüfuzu

+2,24 zırh deşme / +1,4 büyü nüfuzu