İsabet Damgası - Meta LoL
İsabet Damgası

League Of Legends İsabet Damgası

İsabet Damgası

Fiyatı: 820

Etkisi: Zırh Deşme / Büyü Nüfuzu

+1,13 zırh deşme / +0,62 büyü nüfuzu