Mükemmel Avcı - Hakimiyet Rünü | META-LOL
Mükemmel Avcı - S9 Hakimiyet Rünü

League Of Legends Mükemmel Avcı

Mükemmel Avcı

Etkisi: Farklı şampiyonları alt etmek ultinin bekleme süresini kalıcı olarak azaltır.

Mükemmel Avcı – Hakimiyet Rünü Detaylı Açıklama

Ultinin Bekleme Süresi %5 + Kelle Avcısı yükü başına %4 azalır.

Azami Ulti Bekleme Süresinde Azalma: %25

Kelle Avcısı yükleri her bir rakip şampiyonu ilk alt edişinde kazanılır.


Rün Ağacı: Hakimiyet | Dizi: Avcı