Saldırı Hızı Cevheri - Meta LoL
Saldırı Hızı Cevheri

League Of Legends Saldırı Hızı Cevheri

Saldırı Hızı Cevheri

Fiyatı: 1025

Etkisi: Saldırı Hızı Yüzdesi

+%4,5 saldırı hızı