Saldırı Hızı Nişanı - Meta LoL
Saldırı Hızı Nişanı

League Of Legends Saldırı Hızı Nişanı

Saldırı Hızı Nişanı

Fiyatı: 410

Etkisi: Saldırı Hızı Yüzdesi

+%0,64 saldırı hızı