Usta Avcı - Hakimiyet Rünü | META-LOL
Usta Avcı - S9 Hakimiyet Rünü

League Of Legends Usta Avcı

Usta Avcı

Etkisi: Farklı alt etmeler kalıcı olarak aktife sahip eşyalar için Bekleme Süresinde Azalma sağlar (ziynetler dahil).

Usta Avcı – Hakimiyet Rünü Detaylı Açıklama

%15 + Kelle Avcısı yükü başına fazladan %5 aktife sahip eşya bekleme sürelerinde azalma kazanırsın (ziynetler dahil).

Azami Bekleme Süresinde Azalma: %40

Kelle Avcısı yükleri her bir rakip şampiyonu ilk alt edişinde kazanılır.


Rün Ağacı: Hakimiyet | Dizi: Avcı