Usta Avcı - Meta LoL
Usta Avcı - S9 Hakimiyet Rünü

League Of Legends Usta Avcı

Usta Avcı

Etkisi: Farklı alt etmeler kalıcı olarak aktife sahip eşyalar için Bekleme Süresinde Azalma sağlar (ziynetler dahil).