Zaman Büken Karışım - İlham Rünü | META-LOL
Zaman Büken Karışım - S9 İlham Rünü

League Of Legends Zaman Büken Karışım

Zaman Büken Karışım

Etkisi: Karışım ve peksimetler, yenilemelerinin bir bölümünü hemen gerçekleştirir. Bu etkiler altındayken Hareket Hızı kazanırsın.

Zaman Büken Karışım – İlham Rünü Detaylı Açıklama

Bir karışım veya peksimet tüketmek, kazanılacak can veya mana yenilemesinin %50 kadarının hemen alınmasını sağlar; ancak bu tek kullanımlık eşyayı kısa bir bekleme süresine sokar. Ayrıca, bu etkiler altındayken %5 Hareket Hızı kazandırır.
Bekleme Süresi: Tek kullanımlık eşyanın süresine eşit.


Rün Ağacı: İlham | Dizi: İleri