Zırh Damgası - Meta LoL
Zırh Damgası

League Of Legends Zırh Damgası

Zırh Damgası

Fiyatı: 205

Etkisi: Zırh

+0,91 zırh