Zırh Mührü - Meta LoL
Zırh Mührü

League Of Legends Zırh Mührü

Zırh Mührü

Fiyatı: 102

Etkisi: Zırh

+1 zırh