Camille Şampiyon Bilgisi ve Özellikleri
Camille

League Of Legends Camille

Camille

Çelik Gölge

 • Savaşçı
 • Tank

İstatistikler

 • Can Değeri575,6 (+85)
 • Can Yenileme8,5 (+0,8)
 • Mana338,8 (+32)
 • Mana Yenileme8,15 (+0,75)
 • Saldırı Gücü60 (+3,5)
 • Saldırı Hızı0,644 (+2,5)
 • Saldırı Menzili125
 • Zırh26 (+3,8)
 • Büyü Direnci32,1 (+1,25)
 • Hareket Hızı340

Değişken Savunma


Camille Pasif

Şampiyonlara yönelik normal saldırılar, kısa süreliğine fiziksel hasar veya büyü hasarı soğuran bir kalkan kazandırır. Kalkanın türü otomatik saldırıya maruz kalan şampiyonun hasar türüne göre değişkenlik gösterir.


Kalkan Görsel Kalkanın Süresi:  2 saniye

Kalkan Görsel Kalkanın Bekleme Süresi: 16 / 13 / 10 saniye
>>> 1 / 7 / 13. seviyelerde

Kalkan Görsel Kalkanın Hasar Soğurma Miktarı: Camille’nin azami can miktarının %20’si

İmha Protokolü

Bekleme Süresi: 9 / 8.25 / 7.5 / 6.75 / 6
Yetenek Bedeli: 25 MANA
Menzil: 325


Camille Q

Camille’in bir sonraki normal saldırısı 175 birim menzilden ilave fiziksel hasar verir ve hareket hızını 1 saniyeliğine arttırır. Bu yetenek 3.5 saniye içinde bedelsiz bir şekilde yeniden kullanılabilir.

Kullanılan ikinci İmha Protokolü, ilk isabetten sonraki 1,5 saniye içinde isabet etmesi durumunda ilave hasar miktarı %100 artar ve hasarın belirli bir kısmını  gerçek hasara dönüştürür.

♦ İmha Protokolü‘ü, kritik vuruş gerçekleştiremez.


Hareket Hızı Görsel Hareket Hızı Artış Miktarı: 20 / 25 / 30 / 35 / 40%

Hareket Hızı Görsel Hareket Hızı Artış Süresi: 1 Saniye


Fiziksel Hasar Görsel İlk Saldırının Fiziksel Hasarı: 20 / 25 / 30 / 35 / 40% Saldırı Gücü

Fiziksel Hasar Görsel İkinci Saldırının Fiziksel Hasarı: 40 / 50 / 60 / 70 / 80% Saldırı Gücü

Gerçek Hasar Görsel İkinci Saldırının Gerçek Hasara Dönüşme Oranı: 40% – 100%
>>>Formül: 36% + (%4 x Camille’in Seviyesi ) {16. Seviyeden sonra artmaz}

Karma Hasar Görsel Toplam Azami Hasar: 60 / 75 / 90 / 105 / 120% Saldırı Gücü

Keskin Çelme

Bekleme Süresi: 15 / 13.5 / 12 / 10.5 / 9
Yetenek Bedeli: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 MANA
Menzil: 610


Camille hazırlanıp hedef alanı biçerek isabet alan hedeflere fiziksel hasar verir.

Alanın dış yarısında kalan hedefler azalarak normale dönecek şekilde yavaşlar, azami canlarının ile doğru orantılı ilave fiziksel hasar alır ve Camille’i aldıkları hasarın %100 kadarı iyileştirirler. Şampiyonlar dışındaki birimlerin iyileştirme miktarı sınırlandırılmıştır.

♦ Keskin Çelme, Destansı olmayan canavarlara %50 az hasar verir.


Yavaşlatma Görsel Yavaşlatma Miktarı: %90

Yavaşlatma Görsel Yavaşlatma Süresi: 2 saniye


İyileştirme Görseli Şampiyon Olmayan Hedeflere Karşı İyileştirme Limiti: Camille’nin Azami Can Değerinin %10’u


Fiziksel Hasar Görsel Fiziksel Hasar: 70 / 100 / 130 / 160 / 190 (+ 60% Ek Saldırı Gücü)

Fiziksel Hasar Görsel Alanın Dış Yarısına Verilen İlave Fiziksel Hasar: Hedefin Azami Can Değerinin 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8%’i (+Her 100 Ek Saldırı Gücü için 3%)

Fiziksel Hasar Görsel Toplam Azami Fiziksel Hasar: 70 / 100 / 130 / 160 / 190 (+ 60% Ek Saldırı Gücü)Hedefin Azami Can Değerinin 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8%’i (+Her 100 Ek Saldırı Gücü için 3%)

Kanca Atışı

Bekleme Süresi: 16 / 14.5 / 13 / 11.5 / 10
Yetenek Bedeli: 50 MANA
Menzil: 800


Camille E

İlk Kullanım: Camille, düz bir hat doğrultusunda kanca fırlatır. Fırlattığı kancanın bir yüzeye saplanması durumunda Camille, kancayı sapladığı yüzeye doğru atılır ve Kanca Atışı 1 saniye için tekrar kullanılabilir hale gelir.

İkinci Kullanım: Camille hedef aldığı doğrultuda ileri doğru atlar. İndiğinde yakındaki rakiplere fiziksel hasar vererek onları sersemletir. Üzerine yönelinen birimin şampiyon olması durumunda Camille iki kat fazla mesafe kat eder ve saldırı hızı kazanır.


Kitle Kontrol Görsel Sersemletme Süresi: 0.75 saniye


Fiziksel Hasar Görsel Fiziksel Hasar: 75 / 120 / 165 / 210 / 255  (+ 75% Ek Saldırı Gücü)


Saldırı Hızı Görsel Saldırı Hızı Artışı: 40 / 50 / 60 / 70 / 80%

Saldırı Hızı Görsel Saldırı Hızı Artışı Süresi: 5 saniye

Hextech Ültimatomu

Bekleme Süresi: 140 / 115 / 90
Yetenek Bedeli: 100 MANA
Menzil: 475


Camille, hedef alınamaz hale gelerek belirlediği rakip şampiyona doğru atılır. Hedef aldığı şampiyonu hiçbir şekilde kaçamayacağı (sıçra dahil) altıgen bir alana hapseder ve diğer rakip şampiyonları alanın dışına iter. Hapsedilen rakibe yönelik saldırıları ilave büyü hasarı verir.

♦ Hextech Ültimatomu‘nun etkisi, Camille’in alandan ayrılması durumunda sona erer.


Kitle Kontrol Görsel Alana Hapsetme Süresi: 2.5 /3.25 / 4  Saniye


Büyü Hasarı Görsel İsabet Halinde Verilecek İlave Büyü Hasarı: 5 / 10 / 15 (+ Hedefin Mevcut Can Değerinin 4 / 6 / 8% kadarı)