Gnar Şampiyon Bilgisi ve Özellikleri

League Of Legends Gnar

Gnar

Kayıp Halka

  • Savaşçı
  • Tank

İstatistikler

  • Can Değeri510 (+65)
  • Can Yenileme4.5 (+1.75)
  • Saldırı Gücü59 (+3)
  • Saldırı Hızı0.625 (+6)
  • Saldırı Menzili400
  • Zırh32 (+2.5)
  • Büyü Direnci30 (+0.5)
  • Hareket Hızı335

Hiddet Geni


Gnar Pasif

Gnar çatışmadayken Hiddet oluşturur. Hiddet en üst seviyeye ulaştığında, kullandığı bir sonraki yetenek Gnar’ın 15 saniyeliğine dönüşmesini ve yetenekleriyle niteliklerinin değişmesini sağlar.

Mini Gnar: +10-30(seviyesine bağlı olarak) Hareket Hızı, +225-325(seviyesine bağlı olarak) Menzil, +5.5-99%(seviyesine bağlı olarak) Saldırı Hızı.

Mega Gnar: +100-831 (seviyesine bağlı olarak) Can, +3.5 –  38  Zırh  ve  +3.5 29 Büyü Direnci, 2,5 – 49(seviyesine bağlı olarak) Taban Saldırı Gücü.

Bumerang At

Bekleme Süresi: 20 / 17.5 / 15 / 12.5 / 10
Menzil: 1100


Gnar Q

Mini Gnar’ın fırlattığı bumerang, 5 / 35 / 65 / 95 / 125 (+ 115% Saldırı Gücü) fiziksel hasar verir ve rakipleri 2 saniyeliğine 15 / 20 / 25 / 30 / 35% yavaşlatır. Bir rakibe isabet eden bumerang, Gnar’a geri döner ve bu esnada isabet ettiği diğer hedeflere 50% hasar verir. Bumerang bir hedefe en fazla bir defa vurabilir. Gnar bumerangı geri dönerken yakalarsa bekleme süresi 45 / 50 / 55 / 60% azalır.


Kaya Fırlat

Bekleme Süresi: 20 / 17.5 / 15 / 12.5 / 10
Menzil: 1100


Kaya Fırlat

Mega Gnar’ın fırlattığı kaya, bir rakibe isabet ederek durur ve yakındaki tüm rakipleri 15 / 20 / 25 / 30 / 35% yavaşlatarak, 5 / 45 / 85 / 125 / 165 (+ 120% Saldırı Gücü) fiziksel hasar verir. Gnar fırlattığı kayayı yerden geri alırsa bekleme süresi %60 azalır.

Hiper


Gnar W

Pasif: Aynı hedefe yapılan her üçüncü saldırı veya büyü fazladan 10 / 20 / 30/ 40/ 50 (+100% Yetenek Gücü) hedefin Azami Can değerinin + 6 / 8 / 10 / 12 / 14% kadarına eşdeğer miktarda Büyü Hasarı verir ve Gnar’a 30 / 45 / 60 / 75% Hareket Hızı verir, bu Hareket Hızı avantajı 3 saniye içinde azalarak biter (canavarlara karşı en fazla 100 / 150 / 200 / 250 / 300 (+ 100% Yetenek Gücü) Hasar).


Göçert

Bekleme Süresi: 15 / 13 / 11 / 9 / 7


Göçert

1,25 saniyeliğine belli bir bölgedeki rakipleri sersemleterek, 25 / 45 / 65 / 85 / 105 (+ 100% Saldırı Gücü) fiziksel hasar verir.

Gnar, Mega Gnar biçinden çıktığında Hiper’in Hareket Hızını avantajını kazanır.

Hop

Bekleme Süresi: 22 / 19.5 / 17 / 14.5 / 12
Menzil: 475


Bir noktaya doğru zıplayarak, 3 saniyeliğine %20 Saldırı Hızı kazanır. Gnar bir birimin üzerine inerse, sekerek ilerlemeye devam eder. 20 / 60 / 100 / 140 / 180 (+Gnar’ın Azami Can değerinin %6’sı) fiziksel hasar verir ve tepesine indiği birim rakipse, 0,50 saniyeliğinine onu 80% yavaşlatır.


Güm

Bekleme Süresi: 18 / 16.5 / 15 / 13.5 / 12
Menzil: 475


Güm

Bir noktaya doğru zıplar ve yere indiği zaman, yakındaki tüm rakiplere 20 / 60 / 100 / 140 / 180 (+Gnar’ın Azami Can değerinin %6’sı) fiziksel hasar verir. Gnar’ın doğrudan üstüne indiği rakipler 0,50 saniyeliğine 80% yavaşlar.

Güm, dönüşmek için kullanıldığında bile Gnar zıplar.

GNAR!

Bekleme Süresi: 120 / 100 / 80
Menzil: 590


Gnar R

Mini Gnar(Pasif): Bumerangı yakaladığında, Bumerang Atışı’nın bekleme süresindeki azalma 50 / 55 / 60% ve Hiper’in Hareket Hızı avantajı 45 / 65 / 75% olur.

Mega Gnar: Tüm rakipleri belirlenen yöne doğru havaya savurarak, 200 / 300 / 400 (+ 20% ek Saldırı Gücü) (+ 50% Yetenek Gücü) fiziksek hasar verir ve onları 1.25 saniyeliğine 45% yavaşlatır. Duvara çarpan rakipler 150% [300 / 450 / 600 (+ 30% ek Saldırı Gücü) (+ 75% Yetenek Gücü)] hasar alır ve yavaşlama etkisi yerine sersemler.